nieuwsoverzicht
19 October 2016

Minister zet in op voedings app

Gisteren heeft de minister besloten de toestemming van het gebruik van het Vinkje als voedselkeuzelogo te beëindigen met een overgangstermijn tot oktober 2017. De minister geeft de voorkeur aan een app die consumenten individuele voedingsinformatie geeft. Zij heeft het Voedingscentrum opdracht gegeven deze te ontwikkelen. Tevens reageert ze daarmee op de bezwaarprocedure van de Consumentenbond.

Hoe verder?

De minister heeft dus besloten om de goedkeuring van het Vinkje als voedselkeuzelogo te beëindigen met een overgangstermijn tot oktober 2017. Deze overgangstermijn is ingelast om noodzakelijke veranderingen door te voeren. Het bestuur van de stichting heeft in de zomer een advies uitgebracht aan de minister. In dit advies wordt opgeroepen om de gezondere keuze te blijven bevorderen en nieuwe initiatieven te ontwikkelen om bedrijven te stimuleren gezondere producten te ontwikkelen. Dit sluit aan bij de Roadmap voor productverbetering, die de minister in het kader van het Nederlandse EU Voorzitterschap dit voorjaar heeft gelanceerd.

De minister heeft in het actieplan etikettering van levensmiddelen al aangegeven dat de ontwikkeling van een voedingsapp een belangrijke rol gaat spelen. Tevens acht de minister het essentieel dat de ervaringen die zijn opgedaan met het Vinkje behouden blijven. Er loopt momenteel in opdracht van VWS een internationaal onderzoek onder leiding van het RIVM naar de werking van voedselkeuzelogo’s. De uitkomsten hiervan en het advies van de stichting vormen voor de minister de basis om in het najaar een besluit te nemen over het verder bevorderen van gezonder voedsel en gezondere voedselkeuze. De uitvoering van dit besluit zal in 2017 van start gaan.

Wat heeft de stichting tot nu toe bereikt?

Stichting Ik Kies Bewust is 10 jaar geleden gestart in Nederland. Inmiddels wordt er in 12 Europese landen gewerkt met een positief logo. Het Vinkje logo is bekend bij 95% van de Nederlandse consumenten. Van de supermarkten is 93% aangesloten bij de stichting en via de cateraars worden duizenden maaltijden per dag geserveerd die voldoen aan de criteria. Onder de deelnemers van de stichting zijn grote, middelgrote en kleine fabrikanten vertegenwoordigd.

Een onafhankelijke wetenschappelijke commissie bepaalt de criteria waaraan producten moeten voldoen om het logo te mogen gebruiken. De commissie heeft in de afgelopen 10 jaar drie keer de criteria aangescherpt. Dit heeft geleid tot veel productverbeteringen van zowel deelnemers als niet-deelnemers aan het initiatief. Het gehalte zout, verzadigd vet en/of suiker is in veel producten aanzienlijk gedaald.

Vragen over het Vinkje?

De meest gestelde vragen komen terug in onze FAQ’s. Stuur ons een e-mail voor alle andere vragen of opmerkingen. We nemen snel contact met je op.

Stel je vraag