nieuwsoverzicht
23 August 2016

Voortgang strategische evaluatie

In het voorjaar van 2016 is Stichting Ik Kies Bewust gestart met een open strategische evaluatie van het Vinkje. Hiervoor zijn tal van partijen en deskundigen geconsulteerd. Deze fase met onder meer een publiek debat, een workshop met de Raad van Kinderen, diverse onderzoeken, rondetafelgesprekken met stakeholders en bedrijven is inmiddels afgerond. In de evaluatieperiode is ook de nieuwe Schijf van Vijf van het Voedingscentrum geïntroduceerd.

Het ministerie van VWS heeft enige tijd nodig om de adviezen van de stichting zorgvuldig te bestuderen. Het ministerie heeft een commissie benoemd om een internationale inventarisatie te maken van wat bekend is over de werking van voedselkeuze systemen. De minister zal mede op basis hiervan eind dit jaar reageren. Tot die tijd blijven de huidige richtlijnen rond het gebruik van het Vinkje van kracht.

Voor het uitbrengen van het advies heeft het bestuur van de stichting goed geluisterd naar alle stakeholders en de publieke opinie. De aanbevelingen die het bestuur aan VWS heeft uitgebracht zijn vergaand. Waar het om draait is dat we een vertrouwd en volledig transparant informatie en productverbeteringssysteem willen creëren dat maximaal bijdraagt aan een gezondere samenleving met veel minder welvaartsziekten. Lees ook het opiniestuk van april 2016.

Het advies van het bestuur Stichting Ik Kies Bewust laat zich samenvatten tot onderstaande 4 punten:

1. Het groene Vinkje wordt in overeenstemming gebracht met de productenlijst van de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum. Groen staat op deze wijze duidelijk voor gezonde levensmiddelen.

2. Ondanks dat veel levensmiddelen door het gebruik van het blauwe Vinkje verbeterd zijn, is geconstateerd dat er onvoldoende maatschappelijk draagvlak is om deze logovorm te handhaven. Het advies luidt dan ook het blauwe Vinkje als logo te laten vervallen. Het verbeteren en innoveren van producten gaat door in een nieuwe vorm, zie het volgende punt.

3. Het bestuur hecht nog steeds grote waarde aan het gezonder maken/herformuleren van levensmiddelen gericht op "best in class". De stichting pleit voor een nieuw initiatief voor innovatie en herformulering van levensmiddelen met een brede maatschappelijke basis waarbij ook consumenten een belangrijke rol spelen.

4. Het is van belang de kracht van de onafhankelijke Wetenschappelijke Commissie zo goed mogelijk te benutten voor het opstellen van criteria voor productverbetering. Samenwerking van de Wetenschappelijke Commissie van de stichting met de Wetenschappelijke Advies Commissie (WAC) van het Akkoord Verbetering Productsamenstelling kan een belangrijke impuls betekenen voor dit akkoord.

Lees hier de volledige adviesbrief aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Vragen over het Vinkje?

De meest gestelde vragen komen terug in onze FAQ’s. Stuur ons een e-mail voor alle andere vragen of opmerkingen. We nemen snel contact met je op.

Stel je vraag