nieuwsoverzicht
13 December 2016

RIVM adviseert over voedselkeuzelogo’s

Het ministerie van VWS heeft het RIVM gevraagd te adviseren over de waarde van een voedselkeuzelogo voor het Nederlandse voedselbeleid. Zij hebben in de internationale wetenschappelijke literatuur gekeken naar de werking van diverse logosystemen. Het Vinkje was daar één van. Er is gezocht naar bewijs van een effect op de productkeuze bij de consument of op de samenstelling van producten. De commissie heeft alleen informatie uit wetenschappelijke publicaties gebruikt. Informatie van bijvoorbeeld overheden, individuele wetenschappers, logo-organisaties en bedrijven zijn niet in het onderzoek meegenomen.

De commissie heeft in de wetenschappelijke vakbladen geen overtuigend bewijs gevonden dat een effect aantoont van dergelijke voedselkeuzelogo’s op consumentenkeuzes of productinnovaties.

Consumenten geven wel aan de voedselkeuzelogo’s te begrijpen en te kunnen gebruiken in kunstmatige keuzesituaties. De logo’s helpen mensen om onderscheid te maken tussen producten. Dit geldt vooral voor mensen die met voeding en gezondheid bezig zijn. Verschillende studies wijzen op het belang van een simpel logo dat op een vaste plek op de verpakking wordt gebruikt.

Er zijn weinig publicaties die aantonen dat logo’s een effect hebben op de productsamenstelling. De bewijslast daarvoor is daardoor klein. Het is onduidelijk in welke mate een logo ook invloed heeft op de samenstelling van producten zónder het logo en op de daadwerkelijke totale nutriënteninname van consumenten.

De commissie concludeert echter wel dat dergelijke logo’s kunnen helpen de consument te informeren over gezonde voeding. De commissie noemt verschillende mogelijkheden hoe een dergelijk logo opgezet zou kunnen worden. Het gebruik van een voedselkeuzelogo kan zo binnen een breed beleid passen waarmee consumenten worden verleid gezonder te eten en producenten worden gestimuleerd producten gezonder te maken.

Vragen over het Vinkje?

De meest gestelde vragen komen terug in onze FAQ’s. Stuur ons een e-mail voor alle andere vragen of opmerkingen. We nemen snel contact met je op.

Stel je vraag