nieuwsoverzicht
24 May 2016

Preventief gezondheidsbeleid

Vandaag is een motie verworpen die door de Christen Unie en D66 was ingediend om het Vinkje op basis van onafhankelijk binnen- en buitenlands onderzoek te herzien. In de motie worden een aantal randvoorwaarden genoemd die belangrijk zijn voor de toekomst. Een voedselkeuzelogo moet volgens de indieners eenduidig en begrijpelijk zijn voor de consument, gebaseerd zijn op de adviezen van de Gezondheidsraad, onder verantwoordelijkheid vallen van een onafhankelijke instantie en er moeten zoveel mogelijk levensmiddelenfabrikanten deelnemen.

Vorige week ontraadde de minister deze motie, omdat VWS al een onderzoek naar de verbeterpunten van het Vinkje heeft ingesteld. Daarnaast is de evaluatie door de stichting Ik Kies Bewust al een tijd geleden ingezet. De motie benadrukt in feite dus het belang van deze lopende twee onderzoeken.  

Op basis van de verzamelde informatie zal de stichting rond de zomer een advies over de toekomst van het Vinkje aan de minister van VWS aanbieden. Waar het om draait is dat we  gezamenlijk een vertrouwd en volledig transparant logo-systeem moeten willen creëren dat maximaal bijdraagt aan een gezondere samenleving met veel minder welvaartsziekten.

Vragen over het Vinkje?

De meest gestelde vragen komen terug in onze FAQ’s. Stuur ons een e-mail voor alle andere vragen of opmerkingen. We nemen snel contact met je op.

Stel je vraag