nieuwsoverzicht
21 March 2016

Foodlog organiseert Vinkje debat

Stichting Ik Kies Bewust bestaat inmiddels tien jaar met als doel de gezondere keuze voor de consument gemakkelijker maken en de industrie te stimuleren om producten gezonder te maken.

Gezonde voeding is een belangrijk maatschappelijk thema en het Vinkje wordt ook regelmatig aangehaald in het debat over gezonde voeding.

Om als stichting er ook in de toekomst aan bij te dragen dat Nederland gezonder wordt, vindt het bestuur dat een evaluatie van het huidige initiatief op zijn plaats is. Onderdeel van deze evaluatie is een debat.

Stichting Ik Kies Bewust heeft Foodlog gevraagd dit debat te organiseren. Op 21 april gaan leden van het bestuur, de wetenschappelijke commissie en deelnemende bedrijven in gesprek met iedereen die een onderbouwde mening heeft over het Vinkje en wil vertellen hoe het beter kan. Onderwerpen zijn o.a. het gebruik van de criteria, de communicatie en de verbeterpunten voor de toekomst.

Het debat maakt onderdeel uit van de evaluatie die dit voorjaar is gestart. Met de inzichten die uit de evaluatie voortkomen zal stichting Ik Kies Bewust haar koers voor de toekomst opnieuw formuleren. Ook in de toekomst blijven wij met het Vinkje de consumptie en productie van gezondere voeding stimuleren.

Vragen over het Vinkje?

De meest gestelde vragen komen terug in onze FAQ’s. Stuur ons een e-mail voor alle andere vragen of opmerkingen. We nemen snel contact met je op.

Stel je vraag