nieuwsoverzicht
3 June 2016

Enquête bij NVD dietisten

Ruim 500 leden hebben vorige week hun mening gegeven over het Vinkje. De NVD heeft de enquête uitgezet om mee te werken aan de verbetering van het Vinkje. In de periode van 31 mei tot 6 juni organiseert Stichting Ik Kies Bewust (de organisatie achter het Vinkje) drie rondetafelgesprekken. Met experts wordt o.a. nagedacht over verbeteringen die wenselijk zijn. De NVD is tijdens twee sessie aanwezig. De uitkomsten van de enquête worden gebruikt als input voor de bijeenkomsten.

Resultaten enquete
Bijna iedereen (97%) kent het Vinkje en 60% gebruikt het in de voorlichting. De meerderheid (53%) beoordeelt het Vinkje matig, 33% slecht en 14% voldoende/goed. Op de vraag om de drie belangrijkste verbeterpunten te noemen, geven de meesten aan dat het logo/Vinkje moet aansluiten op de Schijf van Vijf (55%). 48% vindt dat alle fabrikanten zich moeten aansluiten en 46% wil dat alleen de basisproducten in aanmerking komen voor een Vinkje. Een logo dat producten aanraadt, een middenweg aangeeft of afraadt wordt door 33% genoemd. Verbeterpunten die minder vaak genoemd zijn; het verschil tussen een blauw en een groen Vinkje verduidelijken (29%), de overheid moet een belangrijkere rol gaan spelen (21%). 23% heeft ook nog andere verbeteringen genoemd.

De grote meerderheid vindt dat de NVD door moet gaan met gezamenlijke projecten (74%) en onderdeel moet zijn van de alliantie met het Vinkje (72%). 

Na de drie bijeenkomsten zal Stichting Ik Kies Bewust een vervolg geven aan de verbetering van het Vinkje. De NVD zal hierbij worden betrokken.

bron: Nederlandse Vereniging van Dietisten 

Vragen over het Vinkje?

De meest gestelde vragen komen terug in onze FAQ’s. Stuur ons een e-mail voor alle andere vragen of opmerkingen. We nemen snel contact met je op.

Stel je vraag