nieuwsoverzicht
22 April 2016

Eerste impressie publiek debat Vinkje

Gisteren vond  het Foodlog debat over de toekomst van het  Vinkje plaats. In volstrekt open sfeer en goed vertrouwen zijn de voors en tegens uitgebreid besproken.

Het debat, onder leiding van Dick Veerman, is een eerste publieke stap in het uitgebreide evaluatie en modernisatie traject dat Stichting Ik Kies Bewust heeft ingezet. Het debat werd bijgewoond door zo’n 120 stakeholders die hun visie gaven over de goede punten aan het systeem, maar vooral ingingen op de tekortkomingen van het systeem en hoe dit te verbeteren is.

Enkele bevindingen uit het debat zijn:

De systematiek om criteria voor productcategorieën te ontwikkelen, waarlangs de ‘best of class’ producten kunnen worden geselecteerd, wordt gezien als een belangrijke prikkel voor het verbeteren van levensmiddelen. De communicatieve helderheid van de Vinkjes laat fors te wensen over. Vanuit tal van zijden kwam naar voren dat het lastig is de Vinkjes in de praktijk van alledag toe te passen.

Drie belangrijke punten kwamen gedurende het debat naar voren:

  1. Hoe zorgen we ervoor dat alle bedrijven meedoen? Het feit dat een product van een lid een logo kan krijgen en eenzelfde soort product van een niet-lid niet, zorgt voor verwarring. En wat is de rol van de overheid hierin?
  2. Hoe zorgen we ervoor dat het logo beter begrepen wordt? Moet daarvoor het logo, de communicatie of beide veranderen? En hoe zorgen we ervoor dat de systematiek en de communicatie weer aansluit bij de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum?
  3. Geconstateerd werd dat er vertrouwen is in de stichting en de partijen erachter, maar men vindt de organisatie te gesloten opereren. Hoe krijgen we meer begrip en vertrouwen? Transparantie en een heldere, open evaluatie lijken daarin cruciaal.

Eén debat is uiteraard niet genoeg om de toekomst te bepalen. De stichting gaat verder met het evaluatietraject. De resultaten van het publieke debat worden hierbij ingebracht. Een speciaal punt van aandacht hierbij is een transparante benadering, zodat de conclusies op draagvlak kunnen rekenen.

Op basis van al deze informatie zal de stichting rond de zomer een afgewogen advies over de toekomst van het Vinkje – transparant en met een breed draagvlak – aan de minister van VWS aanbieden.

Lees hier het artikel van VoedingNU

Vragen over het Vinkje?

De meest gestelde vragen komen terug in onze FAQ’s. Stuur ons een e-mail voor alle andere vragen of opmerkingen. We nemen snel contact met je op.

Stel je vraag