nieuwsoverzicht
21 June 2017

Duidelijkheid VWS over einde Vinkje en daarna

Retail, foodservice en fabrikanten hebben tot 19 oktober 2018 de tijd om de Vinkjes van de verpakking te halen. Dit is te lezen in een Kamerbrief van minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Concreet betekent dit dat er vanaf 19 oktober 2018 geen producten met het Vinkje op de verpakking mogen worden geproduceerd. Producten met het Vinkje mogen worden verkocht tot en met de op de verpakking vermelde houdbaarheidstermijn.

Het oorspronkelijke besluit van de minister van VWS over de uitfasering van het Vinkje dateert van 18 oktober 2016. Sindsdien is het bedrijfsleven gestart met het aanpassen van de verpakkingen. Dit betekent dat steeds meer producten met het Vinkje uit de schappen verdwijnen.

Het bedrijfsleven heeft VWS meermalen verzocht rekening te houden met de enorme omvang van deze operatie. Het betreft duizenden verschillende producten waarvan de verpakkingen moeten worden aangepast. Ook zijn er al veel lang houdbare producten met het Vinkje gemaakt, zoals groenten in blik, die na productie soms meerdere jaren nog verkocht kunnen worden. Het belang de voorraden verpakkingen en producten zoveel mogelijk op te maken is groot. Hiermee worden hoge kosten en (omvangrijke) voedselverspilling voorkomen. Met dit hernieuwde besluit komt de minister aan deze bezwaren tegemoet.

In de Kamerbrief is te lezen dat Schippers ervoor voelt de goede elementen van het Vinkje te behouden. De strenge onafhankelijke wetenschappelijke criteria van het Vinkje voor de ‘best in class’ producten kunnen volgens de minister een stimulans zijn voor de verbetering van de productsamenstelling.

Met de criteria om ‘best in class’ producten te onderscheiden, kunnen verdergaande stappen voor de vermindering van suiker of zout worden gestimuleerd. Voor bedrijven kan de strategie achter deze verdergaande criteria een aanvullende stimulans zijn voor de verbetering van de productsamenstelling.

Het ministerie laat onderzoeken hoe de wetenschappelijke criteria van het Vinkje, maar ook de criteria van de Schijf van Vijf en de afspraken voor de verschillende productcategorieën in het kader van het Akkoord Verbetering Productsamenstelling op elkaar afgestemd kunnen worden.

Een onderzoekscommissie onder leiding van het RIVM zal met wetenschappers vanuit de wetenschappelijke commissie van het Vinkje, de wetenschappelijke adviescommissie van het Akkoord en het Voedingscentrum in najaar 2017 advies uitbrengen.

Vragen over het Vinkje?

De meest gestelde vragen komen terug in onze FAQ’s. Stuur ons een e-mail voor alle andere vragen of opmerkingen. We nemen snel contact met je op.

Stel je vraag