nieuwsoverzicht
7 December 2016

Borgingsonderzoek 2016

Het borgingsonderzoek wordt jaarlijks door stichting Ik Kies Bewust uitgevoerd om een correct gebruik van het Vinkje te waarborgen. Dit jaar zijn er producten uit een viertal productgroepen onderzocht: dranken, melkproducten, gedroogde of geweekte peulvruchten, en bewerkte aardappelen. De producten zijn in vijf verschillende supermarkten gekocht: Albert Heijn, Jumbo, Lidl, Hoogvliet en Plus. In totaal zijn er 71 producten ingekocht van 12 verschillende producenten. 

De monsters zijn naar SGS gestuurd voor voedingswaardeanalyse. Er is getoetst of de producten voldoen aan de nieuwste Vinkje criteria van 2015. Er zijn alleen analyses uitgevoerd van nutriënten waarbij criteriaoverschrijdingen te verwachten zijn. Hierbij werden de waarden in de database, de waarden op de verpakking en de resultaten van de analyses met elkaar vergeleken. Producten die gecertificeerd zijn op basis van de 2010 criteria en (nog) niet voldoen aan de huidige 2015 criteria zijn buiten beschouwing gelaten. De producenten van deze producten hebben nog tijd om deze producten te herformuleren. 

Van alle 71 geanalyseerde producten werd bij 16 producten een waarde gemeten die (iets) hoger was dan de criteria. Op één product na, was de afwijking van het criterium echter nog binnen de meetonzekerheid. Dit betekent dat, rekening houdend met de meetfout van de analyse, geconcludeerd kan worden dat deze producten voldoen aan de criteria. Het door SGS geanalyseerde natriumgehalte van de Jumbo bruine Hollandse bonen (190g) was significant hoger dan het natriumcriterium voor gedroogde en geweekte peulvruchten (200 mg/100g).   

De producenten van de onderzochte producten met kleine afwijkingen (FrieslandCampina, Unidex, Superunie, Jumbo, Albert Heijn en Lidl) zijn schriftelijk op de hoogte gesteld van de resultaten. We hebben hen verzocht binnen twee weken een reactie te geven op de uitkomsten en gevraagd of zij de resultaten onderschrijven. Ten aanzien van de significante overschrijding van het natrium criterium bij de Jumbo Hollandse bruine bonen is om een verklaring en vervolgactie gevraagd. Jumbo heeft zelf ook de voedingswaardes geanalyseerd. Uit deze analyses blijkt dat het natriumgehalte te hoog is. De verklaring van de leverancier is dat de bonen blijkbaar meer zout opnemen dan theoretisch berekend was. Bij de eerstvolgende productie (aanstaande winter) zal het toegevoegd zoutgehalte verlaagd worden. Jumbo zal het verlaagde zoutgehalte meenemen in een nieuw contract met de leverancier en daar ook op gaan monitoren. De aangepaste recepturen zullen opnieuw gecertificeerd worden.

Vragen over het Vinkje?

De meest gestelde vragen komen terug in onze FAQ’s. Stuur ons een e-mail voor alle andere vragen of opmerkingen. We nemen snel contact met je op.

Stel je vraag