nieuwsoverzicht
27 January 2017

Best-in-class criteria overgedragen aan minister Schippers

Stichting Ik Kies Bewust heeft tijdens de Voedseltop de best-in-class criteria voor productverbetering symbolisch overgedragen aan minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het ministerie laat uitzoeken of en hoe er vervolg kan worden gegeven aan de werkwijze van de stichting, specifiek gericht op het gebruik van de best-in-class criteria. De minister vindt het belangrijk dat deze systematiek voor productverbetering behouden blijft: “Het is bij ons in goede handen.”

 

De best-in-class criteria (normen voor zout, vet, suikers, etc.) zijn opgesteld door de Wetenschappelijke Commissie (Wecom) van stichting Ik Kies Bewust. Het onderzoek dat in opdracht van VWS zal worden uitgevoerd, heeft als doel te bekijken hoe de best-in-class criteria kunnen worden ingebed in bestaande aanpakken zoals het Akkoord Verbetering Productsamenstelling. Het streven is te komen tot een breed geïntegreerde en gedragen aanpak. Naar verwachting is er voor het einde van dit jaar meer duidelijkheid over de voortzetting van het gebruik van dit systeem.

 

“De best-in-class systematiek en de wetenschappelijke onderbouwing ervan vertegenwoordigen een waarde die niet verloren mag gaan. De criteria zijn voor veel bedrijven richtinggevend en dragen bij aan productinnovatie,” aldus Teun Verheij, bestuurslid stichting Ik Kies Bewust en lid van de stuurgroep Akkoord Verbetering Productsamenstelling. Verheij onderstreepte de waarde van onafhankelijk vastgestelde criteria, maatschappelijk draagvlak en publiek georganiseerde monitoring. 

 

Eind 2016 heeft de minister besloten de toestemming van het gebruik van het Vinkje als voedselkeuzelogo te beëindigen met een overgangstermijn tot oktober 2017. Aanvullende afspraken over de termijn volgen nog. Naar verwachting zijn de laatste Vinkjes in 2018 uit de supermarkt verdwenen. Stichting Ik Kies Bewust zal in 2017 worden afgebouwd. De website en secretariaat blijven bestaan zolang er Vinkjes op de verpakking staan.

Vragen over het Vinkje?

De meest gestelde vragen komen terug in onze FAQ’s. Stuur ons een e-mail voor alle andere vragen of opmerkingen. We nemen snel contact met je op.

Stel je vraag